Unikátní kultury Jižní Ameriky

Jižní Amerika je kontinent plný kontrastů, rozmanitých krajin a bohatého kulturního dědictví. Od deštných pralesů Amazonie přes vysoké hory And až po rozsáhlé pampy a pouště – tento kontinent nabízí nepřeberné množství zážitků a kulturních pokladů. Jižní Amerika je domovem mnoha etnických skupin a kultur, z nichž každá přispívá svým unikátním způsobem k celkové mozaice. V tomto článku se podrobně podíváme na některé z nejvýznamnějších a nejzajímavějších kultur Jižní Ameriky.

Unikátní kultury Jižní Ameriky

1. Kultura Inků

Historie Inků

Inkové byli jednou z největších a nejmocnějších civilizací předkolumbovské Ameriky. Jejich říše, známá jako Tahuantinsuyu, se rozprostírala na území dnešního Peru, Bolívie, Ekvádoru, Kolumbie, Argentiny a Chile.

 • Vzestup a pád: Incká říše vznikla v 13. století a svého vrcholu dosáhla v 15. století pod vládou Pachacutiho. Říše zanikla po příchodu španělských dobyvatelů v roce 1533.
 • Společenská struktura: Incká společnost byla vysoce organizovaná a hierarchická. Na vrcholu stál císař (Sapa Inka), následovaný šlechtou, kněžími a obyčejnými lidmi.

Machu Picchu

Machu Picchu je jedním z nejznámějších symbolů incké kultury a jedním z nejvýznamnějších archeologických nalezišť na světě.

 • Objev: Machu Picchu bylo objeveno v roce 1911 americkým archeologem Hiramem Binghamem. Leží v nadmořské výšce 2 430 metrů a je obklopeno úchvatnou přírodou.
 • Architektura: Město je známé svou jedinečnou kamennou architekturou, terasovitými zahradami a složitým systémem zavlažování. Hlavními památkami jsou Chrám Slunce, Královský palác a Intihuatana – obřadní kámen sloužící jako sluneční hodiny.

Incké tradice a zvyky

Incká kultura je dodnes živá prostřednictvím tradic a zvyků potomků Inků, známých jako Quechua.

 • Jazyk: Quechua je původní jazyk Inků, který se dodnes používá v některých částech Peru, Bolívie a Ekvádoru.
 • Zemědělství: Inkové byli mistři v zemědělství a zavlažování. Vytvořili složité terasovité zahrady a pěstovali plodiny, jako jsou brambory, kukuřice a quinoa.
 • Náboženství: Inkové uctívali mnoho bohů, z nichž nejvýznamnější byl Inti, bůh slunce. Náboženské obřady zahrnovaly oběti a složité rituály.

2. Kultura Muisca

Historie Muisca

Muisca byli původní obyvatelé centrální části Kolumbie, kde vytvořili jednu z nejvýznamnějších předkolumbovských civilizací Jižní Ameriky.

 • Oblast: Muisca obývali oblasti dnešního Bogoty a okolní vysočiny. Jejich říše byla rozdělena na dvě hlavní oblasti: Bacatá a Hunza.
 • Společnost: Muisca měli složitou společenskou strukturu, kterou vedli náčelníci (zipas a zaques). Byli známí svými dovednostmi v zemědělství, řemeslech a obchodu.

Legenda o El Dorado

Legenda o El Dorado, „zlatém městě“, je úzce spjata s kulturou Muisca a přilákala mnoho evropských dobrodruhů a dobyvatelů.

 • Původ legendy: Legenda vychází z obřadu, při kterém se nově zvolený náčelník Muisca ponořil do jezera Guatavita pokrytý zlatým prachem, zatímco do vody byly házeny zlaté předměty jako oběti.
 • Hledání zlata: Tato legenda inspirovala mnoho expedic do Jižní Ameriky v 16. a 17. století, které hledaly bájné zlaté město.

Řemesla a umění Muisca

Muisca byli mistři v zpracování zlata a vytvářeli nádherné šperky, masky a rituální předměty.

 • Zlaté předměty: Muisca byli známí svou technikou zvanou tumbaga, která kombinovala zlato s mědí. Vytvářeli složité zlaté šperky a artefakty.
 • Keramika: Keramické výrobky Muisca byly často zdobené složitými vzory a používaly se pro náboženské a každodenní účely.

3. Kultura Mapučů

Historie Mapučů

Mapučové jsou původní obyvatelé centrální a jižní části Chile a Argentiny. Jsou známí svou odvahou a schopností odolávat kolonizaci.

 • Odpor proti Španělům: Mapučové se úspěšně bránili španělské kolonizaci po více než 300 let v sérii konfliktů známých jako Arauco války.
 • Současnost: Dnes žijí Mapučové převážně v Chile a Argentině, kde usilují o uznání svých práv a kulturního dědictví.

Tradice a zvyky Mapučů

Mapučové mají bohatou kulturní tradici, která se odráží v jejich jazyce, náboženství a způsobu života.

 • Jazyk: Mapučština je původní jazyk Mapučů, který se dodnes používá. Existují snahy o jeho revitalizaci a zachování.
 • Náboženství: Mapučové uctívají přírodní duchy a božstva. Jejich náboženství je úzce spjato s přírodou a zemědělstvím.
 • Kulturní akce: Nejvýznamnějším svátkem Mapučů je Nguillatun, čtyřdenní obřad oslavující sklizeň a prosící o úrodu v nadcházejícím roce.

Umění a řemesla Mapučů

Mapučové jsou známí svými dovednostmi v tkaní, řezbářství a výrobě šperků.

 • Tkaní: Mapučské tkaniny jsou známé svou kvalitou a složitými vzory. Tradičním výrobkem je pončo, které je často zdobeno geometrickými vzory.
 • Řezbářství: Mapučové vyrábějí složité dřevěné sochy a nástroje, které jsou často používány při náboženských obřadech.
 • Šperky: Stříbrné šperky jsou důležitou součástí mapučské kultury. Tradiční šperky zahrnují náhrdelníky, náušnice a čelenky.

4. Kultura Guaraní

Historie Guaraní

Guaraní jsou původní obyvatelé oblasti mezi řekami Paraná a Paraguay, která zahrnuje části Brazílie, Argentiny, Paraguaye a Bolívie.

 • Kolonizace: Guaraní byli jedním z prvních kmenů, které přišly do kontaktu s evropskými kolonizátory. Jejich kultura byla silně ovlivněna jezuitskými misiemi.
 • Současnost: Dnes žijí Guaraní v komunitách v Paraguayi, Brazílii, Argentině a Bolívii. Usilují o zachování své kultury a jazyka.

Jazyk a náboženství Guaraní

Guaraní mají bohatou kulturní tradici, která se odráží v jejich jazyce a náboženství.

 • Jazyk: Guaraní je jedním z mála původních jazyků Jižní Ameriky, který má oficiální status. Je úředním jazykem v Paraguayi vedle španělštiny.
 • Náboženství: Náboženství Guaraní je polyteistické a zahrnuje uctívání mnoha božstev a duchů. Jejich víra je úzce spjata s přírodou a zemědělstvím.

Tradice a zvyky Guaraní

Guaraní mají mnoho tradičních zvyků a rituálů, které se předávají z generace na generaci.

 • Mate: Pití mate, tradičního nápoje z listů cesmíny paraguayské, je důležitou součástí kultury Guaraní. Tento nápoj má sociální a kulturní význam.
 • Hudba a tanec: Hudba a tanec jsou nedílnou součástí života Guaraní. Používají tradiční nástroje, jako jsou flétny a bubny, a jejich tance jsou často spojeny s náboženskými obřady.
 • Zemědělství: Zemědělství je hlavním zdrojem obživy pro mnoho komunit Guaraní. Pěstují plodiny, jako jsou kukuřice, maniok a batáty.

5. Kultura Quechua

Historie Quechua

Quechua jsou potomci Inků a obývají oblasti And v Peru, Bolívii, Ekvádoru, Kolumbii a Argentině.

 • Dědictví Inků: Quechua jsou přímými potomky Inků a mnoho jejich tradic a zvyků pochází z incké kultury.
 • Současnost: Dnes žijí Quechua v horských oblastech And, kde udržují své tradiční způsoby života a kulturu.

Jazyk a náboženství Quechua

Quechua mají bohatou kulturní tradici, která se odráží v jejich jazyce a náboženství.

 • Jazyk: Quechua je jeden z nejrozšířenějších původních jazyků Jižní Ameriky. Má několik dialektů a je úředním jazykem v Peru a Bolívii.
 • Náboženství: Quechua praktikují synkretické náboženství, které kombinuje prvky křesťanství s původními andskými vírami. Uctívají přírodní duchy a božstva, jako je Pachamama (Matka Země).

Tradice a zvyky Quechua

Quechua mají mnoho tradičních zvyků a rituálů, které se předávají z generace na generaci.

 • Textilní umění: Tkaní a textilní umění jsou důležitou součástí kultury Quechua. Vytvářejí složité a barevné vzory, které mají kulturní a symbolický význam.
 • Hudba a tanec: Hudba a tanec hrají důležitou roli v životě Quechua. Používají tradiční nástroje, jako jsou quena (flétna) a charango (strunný nástroj), a jejich tance jsou často spojeny s náboženskými obřady.
 • Zemědělství: Zemědělství je hlavním zdrojem obživy pro mnoho komunit Quechua. Pěstují plodiny, jako jsou brambory, kukuřice a quinoa, a chovají lamy a alpaky.

Závěr

Jižní Amerika je kontinent plný bohatých a rozmanitých kultur, které přinášejí jedinečný pohled na svět. Od starověkých Inků až po moderní Mapučy, každá kultura má své vlastní tradice, zvyky a způsob života, který stojí za to objevit. Cestovatelé, kteří se vydají na tento úžasný kontinent, budou odměněni nezapomenutelnými zážitky a hlubokým pochopením jedinečných kultur, které tvoří srdce Jižní Ameriky. Pokud plánujete návštěvu tohoto úžasného kontinentu, věnujte čas tomu, abyste poznali a ocenili bohaté kulturní dědictví jeho obyvatel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *